STOP HIDING, START SMILING!
LEARN ENGLISH!
DANDELION
MISIJA
I VIZIJA
Dandelion, maslačak, sa razlogom je izabran da bude simbol naše škole. Maslačak u sebi objedinjava kako seme, zametak znanja, tako i kretanje, ples kroz prostor, putem koga se znanje širi, a potom i umnožava. Na sličana način naša škola teži tome da se seme znanja koje se na časovima “poseje” kroz plesne, dramske i radionice uz gitaru proširi i utemelji.
 dandelion programi
 za decu
 za odrasle
OXFORD DISCOVER
Škola stranih jezika Dandelion prati Oxford Discover program za decu školskog uzrasta.
TEENAGERS – OXFORD INSIGHT
Oxford Insight program prepun je provokativnih tema za razmišljanje i tekstova koji obiluju informacijama
NAVIGATE
Potpuno novi i jedinstven program za odrasle zasnovan na akademskim istraživanjima o tome na koji način odrasli polaznici najjednostavnije savladavaju strane jezike.
OXFORD INSIGHT
Interesantne teme koje potiču na razmišljanje osnovna su komponenta kursa, i zasnovane su na stvarnim događajima iz života
KONVERZACIJSKI KURSEVI
Cilj konverzacijskih kurseva English Now! je da polaznicima obezbede praksu u govorenju i razumevanju engleskog jezika, u malim grupama
Za
koga?
Deca
Odrasli
Retorika
 B2 NIVO Poslovni engleski
Ovaj kurs posebno je namenjen svima onima koji žele da uspešno komuniciraju u poslovnom okruženju i u poslovnim situacijama i koji žele da poboljšaju kako svoje pismene tako i usmene performanse u poslovnom jeziku.
JEZIK
KROZ
POKRET
Koncept rada Jezik kroz pokret zasniva se prvenstveno na neverovatnoj moći pamćenja kada se u rad na učenju jezika uključe i plesni pokreti. Sa mlađom decom ova vrsta rada je u određenoj meri i zastupljena, ali već u ranom školskom uzrastu ona se iz nastave potpuno gubi.
 LETNJA ŠKOLA
Poslednje radne nedelje u junu DANDELION škola organizuje letnju školu engleskog jezika u sportsko jezičkom kampu u Grčkoj SKOURAS!!!!!
Pogledajte sajt!