B2 Poslovni Engleski

Ovaj kurs posebno je namenjen svima onima koji žele da uspešno komuniciraju u poslovnom okruženju i u poslovnim situacijama i koji žele da poboljšaju kako svoje pismene tako i usmene performanse u poslovnom jeziku. Tokom kursa obrađuje se i gramatika koja je prilagodjena nivou polaznika, uvodi se vokabular koji je specifičan za različite poslovne domene, i polaznici se upoznaju sa poslovnom korespondencijom i poslovnom etikom. Kurs prati knjigu MARKET LEADER Intermediate (Pearson-Longman) i priprema polaznike za Cambridge Business English Certificate Preliminary Exam ukoliko se za njega odluče. Tokom kursa učesnici će naučiti da komuniciraju u praktičnim poslovnim situacijama, da se izraze na engleskom jeziku, tačnije, fluentnije i sa više samopouzdanja, da se koriste engleskim jezikom u širokom spektru poslovnih situacija od pregovora, telefonskih razgovora, prezentacija, upoznavanja, korišćenja različitih izraza da izraze svoje mišljenje i da zatraže tuđe mišljenje, da pitaju za pojašnjenja, naglašavaju poruku, sažimaju rečeno, završavaju sastanke…
Tokom kursa aktivno ćemo zajedno raditi na samopouzdanju polaznika i obezbedićemo svim našim polaznicima jezičko oruđe i “oružje” za učešće u poslovnim sastancima i steći će neohodno samopouzdanje da sa lakoćom mogu da koriste jezik efikasnije u poslovne svrhe.
B2 Kurs 1 pokriva lekcije 1-7 a Kurs 2 lekcije 8-14. Polaznici će tokom kursa dobiti i brojne dodatne materijale za rad. Kurs 1 traje ukuno dva meseca / 32 časa, dva časa sedmično po 90 minuta.