Jezik kroz pokret od 4 do 12 godina

Koncept rada Jezik kroz pokret zasniva se prvenstveno na neverovatnoj moći pamćenja kada se u rad na učenju jezika uključe i plesni pokreti. Sa mlađom decom ova vrsta rada je u određenoj meri i zastupljena, ali već u ranom školskom uzrastu ona se iz nastave potpuno gubi. Ovakvim radom želimo da postignemo da deca sa lakoćom savladaju vokabular engleskog jezika, ali i da se u obrazovanje vrati i učenje tekstova napamet, pošto je to jedna od ključnih komponenti razvoja kako uma tako i duše. Učenje napamet je u proteklih tridesetak godina nepravedno ozloglašena kao „bubanje“. Ne želimo, takođe, ni da zanemarimo koncept “zabavnosti” kao važnog unutrašnjeg motivatora za rad i napredak. Naravno, kroz pokret i ples, savladavaćemo i motoriku.

Kursevi za decu

Kurs obuhvata dva časa sedmično koji traju 45 minuta za mlađi uzrast, 60 minuta za stariji. Kombinacije dana su ponedeljak/četvrtak, utorak/petak ili sreda/subota. Pored časova tokom kursa nude se i sledeći sadržaji koji se ne naplaćuju dodatno:
– mogućnost učešća u subotnjim radionicama koje traju sat vremena
– pomoć za školski engleski na časovima GRAMATIKE koji se održavaju jedanput sedmično
– izveštaj o radu i napretku deteta koji se u pismenoj formi dobija na kraju svakog polugodišta kao i sertifikat sa nevedenim nivoom znanja savladanim tokom godine.

Kursevi za tinejdžere

Kurs obuhvata dva časa sedmično koji traju 60 minuta. Kombinacije dana su ponedeljak/četvrtak, utorak/petak. Pored časova tokom kursa nude se i sledeći sadržaji koji se ne naplaćuju dodatno:
– mogućnost učešća u subotnjim radionicama koje traju sat vremena
– pomoć za školski engleski na časovima GRAMATIKE koji se održavaju jedanput sedmično
– izveštaj o radu i napretku deteta koji se u pismenoj formi dobija na kraju svakog polugodišta kao i sertifikat sa nevedenim nivoom znanja savladanim tokom godine.

 DANDELION POPUSTI
KURSEVI
ZA DECU

Cena kursa je podeljena na 9 jednakih mesečnih rata i svaka rata je u iznosu od 30 evra za časove od 45 minuta i 35 evra za časove od 60 minuta. Za dvoje dece iz iste porodice, škola odobrava popust u visini od 20 posto na ukupan iznos, a treće dete je besplatno, pri čemu prvo dvoje plaćaju pun iznos. Ukoliko na početku školske godine platite ceo iznos odobravamo popust u iznosu jedne rate!

KURSEVI
ZA TINEJDŽERE

Cena kursa je podeljena na 9 jednakih mesečnih rata i svaka rata je u iznosu od 35 evra.
Za dvoje dece iz iste porodice, škola odobrava popust u visini od 20 posto na ukupan iznos, a treće dete je besplatno, pri čemu prvo dvoje plaćaju pun iznos. Ukoliko na početku školske godine platite ceo iznos odobravamo popust u iznosu jedne rate!