Programi Školarci

Oxford Discover

Škola stranih jezika Dandelion prati Oxford Discover program za decu školskog uzrasta. Program je saznajnog karaktera i razvija kako komunikcijske veštine tako i veštine samog mišljenja koja su našim mališanima potrebna za uspešan razvoj u 21 veku.
Oxford Discover koristi VELIKA PITANJA da bi podstakla dečju prirodnu radoznalost. Podstiče ih da postavljaju svoja pitanja, pronalaze svoje odgovore i istražuju svet oko sebe.
Ova vrsta pristupa učenju jezika omogućava polaznicim da postignu nivo znanja koji je blizak poznavanju maternjeg jezika.

Program Teenagers

Oxford Insight

Oxford Insight program prepun je provokativnih tema za razmišljanje i tekstova koji obiluju informacijama, koji će probuditi maštu polaznika, pružiti im nove informacije o svetu u kome žive i inspirisati diskusiju.
Interesantne teme koje potiču na razmišljanje osnovna su komponenta kursa, i zasnovane su na stvarnim događajima iz života o kojima polaznici mogu dodatno da se sami informišu kod kuće.
Atraktivan dizajn udžbenika u kombinaciji sa video i audio materijalom biće privlačni i mlađim polaznicima.
Polaznici će usvojiti širok vokabular iz različitih oblasti kroz koherentne i sistematične komunikativne teme, kao i gramatiku adekvanu nivou znanja polaznika.
Oxford Insight program prati nivo od A1 do C1 nivoa.

Program Odrasli I

Navigate

Potpuno novi i jedinstven program za odrasle zasnovan na akademskim istraživanjima o tome na koji način odrasli polaznici najjednostavnije savladavaju strane jezike. Navi-gate program kreiran je za polaznike od nivoa A1 do C1. U okviru ovog kursa uči se čitanje i slušanje u koracima, gde tekst koji se sluša i čita omogućava polaznicima da steknu neophodna znanja da bi mogli da razumeju i sledeći tekst koji čitaju a ne samo onaj koji je trenutno pred njima. Gramatika koja se savladava prati nivo učenja jezika, a sami kursevi usmereni su prvenstveno na što brže progovaranje. Kao i u okviru drugih kurseva, naši profesori posvećeno rade na tome da polaznici steknu neophodno samopouzdanje u korišćenju naučenog.

Program Odrasli II

OXFORD INSIGHT

Oxford Insight program prepun je provokativnih tema za razmišljanje i tekstova koji obiluju informacijama, koji će probuditi maštu polaznika, pružiti im obilje informacija o svetu u kome žive i inspirisati diskusiju.
Interesantne teme koje potiču na razmišljanje osnovna su komponenta kursa, i zasnovane su na stvarnim događajima iz života o kojima đaci mogu dodatno da se sami informišu kod kuće.
Atraktivan dizajn udžbenika u kombinaciji sa video i audio materijalom biće privlačni i mlađim polaznicima.
Polaznici će usvojiti širok vokabular iz različitih oblasti kroz koherentne i sistematične komunikativne teme, kao i gramatiku adekvanu nivou znanja polaznika.
Oxford Insight program prati nivo od A1 do C1 nivoa.

Program Odrasli III

KONVERZACIJSKI KURSEVI

Cilj konverzacijskih kurseva English Now! je da polaznicima obezbede praksu u govorenju i razumevanju engleskog jezika, u malim grupama, sa polaznicima u grupi koji su na približnom nivou poznavanja jezika. Maksimalan broj polaznika je pet, tako da su naši profesori u mogućnosti da prilagode program potrebama svake pojedinačne grupe. U okviru naših konverzacijskih kurseva polaznici će imati priliku da dele informacije i diskutuju na teme vezane za njihova interesovanja i aktuelna dešavanja.
Konverzacijski kursevi English Now! otvoreni su za sve od A2 so C1 nivoa. Polaznici prvo prolaze procenu nivoa znanja na osnovu koga se nakon toga odredjuje grupa kojoj pripadaju.
Naši profesori će na osnovu nivo znanja i specifičnih interesovanja svake grupe izabrati materijal koji će se tokom kursa koristiti. Tokom kursa polaznici će imati priliku da svih 90 minuta govore isključivo na engleskom jeziku, poboljšaće nivo razumevanja, upotrebu gramtike, produbiće poznavanje vokabulara, naučiće da koriste idiome. Tokom kursa koriste se i brojni audio i vizuelni materijali, koji će svi pomoći našim polaznicima da za što kraće vreme savladaju prepričavanje tekstova, sumiranje bitnog, prezentovanje informacija i ideja usmeno i s puno samopouzdanja.